Kings of War 4 year Campaign 2020

Voor alles wat je maar kwijt wilt
User avatar
Alcathalon
Site Admin
Posts: 390
Joined: Mon Jun 08, 2015 3:06 pm

Kings of War 4 year Campaign 2020

Postby Alcathalon » Wed Sep 09, 2020 9:33 pm

Heren,

Hierbij wil ik een poging wagen om mijn ideeën voor een campaign uiteen te zetten.
De regels zijn nog niet in steen geschreven en moeten hier en daar nog worden bijgeschaafd.
Stel vragen, geef commentaar en kom met ideeën zodat het een leuke korte campaign wordt.


Campagne opzet.
De campagne wordt een kaart gedreven campagne waarbij we 2 fracties hebben zoiets als de Flames of War Firestorm campaign "Operation Market Garden" voor wie zich dat nog kan herinneren :).
Op de kaart hebben beide fracties verschillende gebieden. Daarnaast hebben zij voorraden en extra inzetbare troepen.
Verder wordt er met standaard aantal punten gespeeld maar kan er met voorraden en/of extra troepen, legers worden vergroot. Wanneer gebieden zijn afgesloten van vriendschappelijke gebieden dan krijgen legers een beperking in aantal basis punten. Deze kunnen met voorraden worden aangevuld. Extra troepen kunnen niet worden toegevoegd aan deze legers.
De campagne duurt slechts 4 "jaar" waarbij ieder "jaar" uit 2x 2 weken zal bestaan. 1ste 2 weken is het lente/zomer seizoen de 2de 2 weken het herfst/winter seizoen. Beide jaargetijde hebben hun voor- en/of nadelen.
Iedere fractie heeft een generaal die een strategie bepaald en op basis daarvan een aantal aanvallen uitvoert. Beide generaals gooien een D6, het aantal gegooide ogen bepaald het aantal aanvallen dat in de beurt gespeeld kunnen worden volgens onderstaande tabel.
Totaal aantal gegooide ogen Aantal te plaatsen aanvallen
2=6 aanvallen
3 of 4= 7 aanvallen
5 of 6= 8 aanvallen
7= 9 aanvallen
8 of 9= 10 aanvallen
10 of 11= 11 aanvallen
12= 12 aanvallen
Degene die hierbij het hoogste aantal ogen heeft gegooid heeft het initiatief in de Aanvalsfase. Wanneer gelijk is gegooid dan heeft degene met de meeste overwinningen in de vorige ronde het initiatief is dat ook gelijk of nog niet bekend dan wordt nogmaals een dobbelsteen geworpen om te zien wie het hoogste gooit en daarmee het initiatief krijgt.
Ombeurten plaatsen de generaals een aanval op de kaart vanuit een van de gebieden die op dat moment door hun bezet zijn. Bij een oneven aantal aanvallen heeft de generaal met het initiatief 1 aanval meer. Iedere aanval moet vanaf een eigen gebied naar een vijandelijk gebied wijzen. Wanneer alle aanvallen zijn geplaatst kunnen extra troepen aan een aanval worden toegekend mits deze in een gebied aanwezig zijn of daar naartoe gebracht kunnen worden. Daarnaast kunnen voorraden worden gebruikt om een leger op volle sterkte te krijgen/houden.

Extra troepen:
Aan het begin van de campagne heeft iedere fractie een aantal garnizoenen ter beschikking. dit zijn kleine eenheden die ingezet kunnen worden bij een grote slag. Wanneer deze aanwezig zijn in een gebied dat wordt aangevallen dan zullen zij automatisch meevechten in het verdedigingsleger.
Wanneer er meerdere aanvallen op het zelfde gebied worden uitgevoerd, kunnen deze garnizoenen slechts bij een aanval worden ingezet. Als er meerdere garnizoenen in een gebied aanwezig zijn nemen zij deel aan een slag of worden zij verdeelt over verschillende slagen in het zelfde gebied. Als een gebied wordt aangevallen mogen de garnizoenen in dat gebied niet meer worden verplaatst. Aan het einde van een slag wordt gekeken of deze garnizoenen nog op tafel staan. is dit niet het geval dan bestaat de kans dat het garnizoen is vernietigd en geen verdere rol meer in de campagne speelt.
Wanneer een gebied wordt verloren moeten alle (overgebleven) garnizoenen in dat gebied zich terug trekken naar een vriendelijk gebied.

Verschillende type en kosten:
Er bestaan verschillende type garnizoenen. Wanneer er een garnizoenen mag worden ingezet mag dat alleen van dat bepaalde soort zijn. Extra troepen mogen alleen uit "troops" of "regiments" bestaan van het basis leger en niet meer dan 200pts kosten. zij mogen geen magic items hebben maar wel leger specifieke upgrades. Deze garnizoenen vallen verder onder "Friendly core units" en kunnen dus profiteren van inspiring rules e.d. van het basis leger. Dat geldt voor ieder garnizoen afzonderlijk met de restrictie van maximaal 2 garnizoenen per leger.
De volgende troeptypen zwerven rond:
• Infantry/Heavy Infantry;
• Large Infantry/Monstrous Infantry;
• Cavalry/Chariots/Large Cavalry;

Hoe kunnen extra troepen worden verplaatst;
Voordat de aanvallen worden geïnitieerd mogen alle (Heavy)infantry, Large/Monsters Infantry garnizoenen één gebied worden opgeschoven. Alle Cavalry/Large Cavalry/Chariots garnizoenen mogen 2 gebieden opschuiven.
Nadat alle aanvallen bekend zijn mogen alle (vrije) garnizoenen nog 1 gebied opschuiven.
Een gebied kan maximaal 2 garnizoenen op enig moment herbergen. Moeten er noodgedwongen meer troepen in een gebied staan dan kost dit voorraden.

Voorraden:
Ieder gebied heeft in principe voldoende voorraden of aanvoer van voorraden om legers en extra troepen te onderhouden. Een aantal gebieden leveren echter meer voorraden op die kunnen worden ingezet om legers tijdelijk te versterken, aan te vullen tot volledige sterkte of voordelen gedurende de slag te krijgen.
Deze voorraden zijn door generaals naar eigen inzicht in te zetten.

Gebieden die geen verbinding hebben met een van de Voorraadgebieden, zijn afgesloten en hebben daardoor slechts voldoende voorraad om een leger van 1000pts ten strijde te laten trekken. Deze legers kunnen echter weer op sterkte worden gebracht door extra voorraden. Deze voorraden worden ontvangen door middel van "voorraaddrops". Voor iedere "voorraaddrop" moet de generaal kijken hoeveel voorraad in het gebied terecht komt. Een generaal heeft maximaal drie pogingen om voorraden te dropen. Gooi voor de iedere drop een D6 en kijk in de tabel hoeveel voorraad in het gebied terecht komen. Bij de eerste worp krijg je in de Lente/zomer een +1 op je worp en in de herfst/winter en -1.
Aantal gegooide ogen op de D6 Aantal ontvangen voorraad tokens
1= 0 voorraad tokens
2= 1 voorraad tokens
3-4-5= 2 voorraad tokens
6= 3 voorraad tokens

Voorraaddepot
Wanneer meerdere aangrenzende gebieden zijn afgesloten dan kunnen alle voorraden in deze gebieden vrijelijk worden gebruikt om de gebieden te verdedigen of om vanuit aan te vallen.
Een van de gebieden heeft alle voorraden en geldt tijdelijk als voorraaddepot. Wanneer een dergelijke groep van gebieden niet meer verbonden mochten zijn mogen de overgebleven voorraden tussen de gebieden, die daarvoor nog waren verbonden, worden verdeeld. Vanaf dat moment ontstaan er dus twee gebieden die als voorraaddepot fungeren. Wanneer het laatste gebied dat verloren wordt ook voorraden heeft dan zijn deze verloren

Waarde van voorraden en hoe te gebruiken
Voorraden genereren 125pts aan troepen. Wanneer legers in afgesloten gebieden een aanval willen uitvoeren moeten zij minimaal gebruik kunnen maken van 3 voorraad tokens of twee voorraad tokens en een garnizoen. De eerste 2 om te zorgen dat het leger weer op volle sterkte is, de derde mag worden gebruikt om het leger te vergroten of om het scenario te kiezen. Bij twee voorraad tokens en een garnizoen kunnen de tokens alleen worden ingezet om het basisleger op sterkte te brengen.
Zijn gebieden wel in verbinding en worden legers niet versterkt door een garnizoen dan mag één voorraad token worden gebruik om het leger te vergroten van 1250 naar 1375. Zijn legers reeds vergroot met voorraden of met een of meerdere garnizoenen dan kan een (extra) voorraad token door de aanvaller worden ingezet om het scenario te kiezen.
In ieder scenario is het leger dat de aanval heeft geïnitieerd de aanvaller. De enige uitzondering hierop is dat afgesloten legers die niet op volle sterkte zijn altijd het scenario mogen kiezen en ook kiezen of zij aanvaller of verdediger zijn.

Winning a game
Wanneer een aanvaller het scenario wint wordt het gebied ingenomen en moet de verliezer al zijn voorraden en garnizoenen terugtrekken. denk er wel om dat garnizoenen verloren kunnen gaan als zij, of een slag niet hebben overleeft en de tegenstander gooit een 6, of terugtrekkende troepen kunnen nergens heen. Als in het zelfde seizoen een gebied verloren is via waardoor troepen normaal zouden kunnen terug trekken dan kunnen zij alsnog terugtrekken op een 4 of lager, Cav. garnizoenen redden dat op een 5 of lager.

De administratie van de kaart en gebieden
Gedurende het "jaar" zijn er twee aanvalsmomenten, Aan het begin van het jaar (lente/zomer) en halverwege het jaar (herfst/winter). Aan het einde van ieder seizoen wordt gekeken welke gebieden zijn ingenomen en welke aanvallen niet zijn uitgevochten. De aanvallen die niet zijn uitgevochten worden vervolgens met dobbelstenen uitgevochten/gelden als een draw en de aanvaller heeft het gebied niet ingenomen. Alle voorraden die waren ingezet zijn gebruikt en voor iedere extra troep moet gekeken worden of zij de slag overleeft hebben alsof ze waren vernietigd gedurende de slag. Vervolgens moeten troepen en voorraden worden teruggetrokken en wordt er gekeken of troepen en/of voorraden verloren gaan. Daarna waar en hoeveel voorraad in de depots liggen.
Aan het begin van ieder seizoen wordt gekeken hoeveel voorraden beschikbaar zijn. Ieder Voorraadgebied (3 in totaal) genereren D3+1 voorraden in de Lente/Zomer en D3 in de Herfst/Winter. Daarna moeten de voorraden in de afgesloten gebieden worden aangevuld tot minimaal 2 tokens volgens het drop systeem als dat mogelijk is.
Vervolgens mogen de extra troepen worden verplaatst naar gebieden waar deze nodig zijn.Doel van de campagne
Het doel van de campagne voor fractie Slecht is om in vier "jaar" The City of the Golden Horn in te nemen en te behouden. Fractie Goed moet dit voorkomen en heeft daarnaast een eigen doel om 1 bevoorradingspunt uit te schakelen door deze te bezetten en te behouden.
We kunnen ook twee geheime opdrachten maken die alleen bij de betreffende generaal bekend is. het is aan hem dit wel of niet met zijn team te delen.
Het doel moet binnen 8 stappen te behalen zijn omdat de campagne maar 4 "jaar"duurt en ieder "jaar"maar 2x 2 weken kent.

Er moeten dus twee generaals zijn die zich voor de campagne willen inzetten en hier een beetje extra tijd 1x in de 2 weken voor vrij kan/wil maken. Er is weer een fractie Goed en Slecht. De neutralen legers mogen aan beide zijde mee vechten maar hebben een eigen doel dat ze willen behalen en dat is dat geen van beide fracties zijn eind doel haalt zodat de balans in de wereld blijft. Hun doel is dus helpen of juist tegen werken. Dat kan door van kant te wisselen en dat mag zelfs per battle worden bepaald. Daarnaast is het de bedoeling dat een ieder kan meespelen en dat de generaals in overleg met de spelers bepalen welke aanval wanneer wordt uitgevochten. De campaign is zo opgezet dat de games zowel bij Mox gespeeld kunnen worden als thuis en/of op de club. Ze zijn relatief klein zodat ook startende legers vrijsnel met een geschilderd leger op tafel kunnen verschijnen. Battles kunnen ook via een online platform zoals Universalbattles worden uitgevochten.
To all your Warlords, The King of the North is on the move.

Return to “Kings of War Discussie”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest